Betydningen af tilstrækkelig parkering for Aarhus virksomhedsmiljø

Aarhus kan prale af en veludviklet infrastruktur for erhvervsvirksomhed, herunder flere store, moderne erhvervscentraler udstyret med de seneste faciliteter. Hvad angår parkeringssituationen, er der ofte udfordringer med at finde tilstrækkelig parkeringsplads i de travle byområder i myldretiden. Dette skyldes den store mængde trafik og den begrænsede parkeringskapacitet. Overordnet set er Aarhus et attraktivt center for erhvervsliv, men parkeringssituationen kan være en udfordring i travle perioder, som det er tilfældet i de fleste storbyer.

Hovederhvervscentrene i Aarhus 

Bruuns Galleri – et stort butiks- og erhvervscentrum i hjertet af byen. Her ligger en af Aarhus’ største underjordiske parkeringskældere med plads til hundredvis af biler for besøgende. Parkeringssystemet er fuldautomatisk – man indtaster bare nummerplade for at betale. Dette giver maksimal komfort for centrumsgæster. 

Scandic Aarhus City Hotel tilbyder en rummelig underjordisk parkeringsplads fra Q-Park. Ud over normale parkeringspladser er der også ladestationer til elbiler. Desværre kan man ikke reservere plads på forhånd. Men hotellet ligger i byens erhvervskvarter, så denne parkeringsplads er meget bekvem både for hotelgæster og besøgende til de omkringliggende kontorbygninger. 

Dokk1 – et multifunktionelt kultur- og erhvervscenter med en stor underjordisk, automatiseret parkeringskælder med 1000 p-pladser. Denne parkering er åben døgnet rundt, hvilket gør det til et ideelt valg for alle, der arbejder eller deltager i arrangementer i erhvervskvarteret omkring Dokk1.

Parkeringspolitikken i Aarhus’ centrale område 

For at gøre det mere bekvemt for bilister i byens erhvervscentrum har Aarhus indført zoneparkeringssystem. Inden for den såkaldte “røde zone”, der dækker de mest befærdede gader i centrum, er parkering kun tilladt mod betaling alle dage fra kl. 8 om morgenen til 23 om aftenen. Der gælder lidt mere lempelige regler i “den gule zone” – her er de første to timer gratis, hvorefter man skal betale den fastsatte takst. 

Generelt set er gratis parkering stort set ikke-eksisterende i Aarhus’ centrale kvarterer, undtagen nogle få særligt udpegede pladser i udkanten af erhvervsområdet. De fleste besøgende benytter dog de omfattende underjordiske eller indendørs parkeringsanlæg ved erhvervscentre, hoteller og butikscenter, hvor automatiserede systemer sikrer maksimal komfort for bilister. 

Ifølge den officielle turismeportal VisitAarhus er den veludviklede parkeringsinfrastruktur en af Aarhus’ nøglefordele som regionalt erhvervscenter. 

Parkeringsinfrastrukturens rolle for erhvervscentrenes kommercielle succes 

Tilgængelighed af bekvemme parkeringsmuligheder spiller en nøglerolle for attraktiviteten og besøgstallene ved erhvervscentre. Nemme tilkørselsforhold og tilstrækkelig parkeringskapacitet letter adgangen både for kontormedarbejdere og deres kunder og partnere. Dette er særligt kritisk i byer med intensiv biltrafik, f.eks. Aalborg. Hvis det er besværligt at komme til et erhvervscenter grundet mangel på parkeringsområder, reducerer det i betydelig grad dets attraktivitet for potentielle lejere og besøgende.

De fleste moderne erhvervskomplekser i Aarhus har deres egne underjordiske eller overjordiske parkeringsanlæg af varierende størrelser, proportionale med bebyggelsens omfang. Men det afgørende er ikke blot tilstedeværelsen af parkeringsfaciliteter, men også deres bekvemmelighed og tilgængelighed for bilister. Jo mere komfortabelt og nemt det er at benytte parkeringen ved et erhvervscenter, jo flere besøgende vil det kunne tiltrække. 

Virksomheder, der investerer kræfter i at skabe en kvalitetsparkeringsinfrastruktur ved deres kontorer, kan forvente en række fordele. For det første vil det øge eksisterende kunders loyalitet, da deres besøg bliver langt mere bekvemt. For det andet vil det høje serviceniveau tiltrække opmærksomhed fra nye potentielle partnere. Som en konsekvens vil erhvervscentrets besøgstal stige, hvilket vil have en positiv indvirkning på lejernes økonomiske resultater. Investeringer i parkeringsanlæg vil derfor helt sikkert blive tjent ind igen gennem øget kommerciel aktivitet.