Kontorlokaler til leje i Aarhus Nord

Aarhus Nord dækker området nord for Nordre Ringgade med Christiansbjerg, som er en større bydel, der rummer mange kontorlokaler til leje.

Mangler du ekstra kontorplads, og søger du efter et nyt kontor til leje i Aarhus Nord? Så vil du i Vejlby Risskov og Lystrups kontor og erhvervskvarter, finde et utal at attraktive kontorlokaler i både mindre og større størrelser. Du vil samtidig kunne finde kontorhoteller samt kontorfællesskaber, hvor du kan leje et kontor eller blot en arbejdsplads med en række faciliteter. I det eftertragtede boligområde ud mod Aarhus Bugten, der er kaldet Hjortshøj Egå og Skæring, vil du ligeledes kunne finde et kontor til leje.

Find kontorlokaler til leje i Aarhus Nord

Kontoret på tilbagegang i Århus Nord

Kigges der på bydelen i mod nord er godt 70.500 indbyggere bosatte her, hvilket både skaber en stor trafik og ikke mindst købekraft. Gennemsnitligt bor der mere end 2 personer i hver husstand, idet husstandstallene er opgjort af Danmarks Statistik til 31.418 boliger/husstande. Der er mere end 850 kontorer i forskellige størrelser og former placeret i Aarhus Nord, mens her er knapt 400 butikslokaler. Mange af disse erhvervsejendomme og lejemål er eget af ejendomsselskaber, som enten investerede under industrialiseringen eller som senere har opkøbt ejendommene.

Tidligere (i 1500 til 1800) bestod området hovedsageligt at landbrugsarealer og matrikler, mens bebyggelse kom til i starten af det 20. århundrede. I løbet af 30’erne og 40’erne byggede man både villaer og rækkehuse, hvorved bydelen reelt opstod.

Kontorerne er opstået som følge af den større produktion som fandt sted op gennem industrialiseringen. Herved er mange erhvervslejemål karakteriseret ved at være egnet til mindre produktion. Dog opstod mange forskellige administrationsbygninger og lignende, som i dag mange steder bruges til kontor. Flere af de ældre ejendomme har gennemgået store rennoveringsprojekter og fremstår herefter både åbne, lyse og yderst præsentable.

Fordelen ved at have kontor i Århus Nord ligger klart i at mange af kontorlokalerne er luftige, og har god plads, som følge af at de tidligere har været brugt til produktion. Samtidig er her gode tilkørselsforhold via Motorvej E45 Nordjyskemotorvej, hovedvejene ind mod Aarhus Centrum og Ringvej 2 (O2).

Dette tillader for eksempel kørende sælgere at have base her, mens større administrationskontorer lægges her idet de ansatte har nemme tilkørselsforhold. Der står omkring 30 kontorer ledige i Aarhus Nord ud til hovedvejen, hvorved forhandlingerne vedrørende lejemålene kan ske på favorable vilkår, da det er “lejers marked”.