Erhvervshøringer sikrer erhvervslivets input

Som erhvervsdrivende i Aarhus er der gode muligheder for at få sine input hørt. Dette muliggøres gennem diverse erhvervshøringer, hvor erhvervsklimaets temperatur i Aarhus tages. På denne måde kan aarhusianske erhvervsdrivende komme til orde – og dermed har de mulighed for at præge virksomhedernes rammevilkår.
Ved at erhvervslivet tilkendegiver deres input, er det muligt for byen at sikre de bedste vilkår i fællesskab. Erhvervshøringerne leder bl.a. efter idéer til, hvordan de optimale vilkår for vækst, udvikling og nye arbejdspladser opnås. Derudover diskuteres emner såsom kvalificeret arbejdskraft, erhvervsarealer, infrastruktur, bæredygtighed, kommunal virksomhedsservice, iværksætteri og lignende.

Unik mulighed for virksomhederne i Aarhus

Når erhvervslivet inviteres med til sådanne erhvervshøringer, er det en unik mulighed for virksomhederne i Aarhus. De får god mulighed for at præge udviklingen, idet der sættes ord på betydningsfulde faktorer. Herved skabes en bedre sammenhæng mellem byens udvikling og erhvervslivets behov.
Det er Erhverv Aarhus, der står bag erhvervshøringerne. I alt vil fire erhvervshøringer foregå i Aarhus Vest, City, Syd og Nord. Høringerne foregår fra den 10. marts til den 19. marts, og de forskellige input vil efterfølgende formidles videre til Aarhus Byråd.

Fortæl, hvordan det er at være erhvervsdrivende i byen

Under erhvervshøringerne vil det altså være muligt for byens erhvervsdrivende at fortælle, hvordan det er at drive virksomhed i Aarhus. Derudover er det også muligt at komme med forslag til, hvordan det kan blive bedre at være erhvervsdrivende i byen. Har du derfor en holdning til Aarhus’ erhvervsklima, vil det være en unik mulighed at deltage i disse erhvervshøringer.
Størrelsen af din virksomhed eller branche er ligegyldig. Målet med erhvervshøringerne er nemlig at få repræsenteret alle virksomhedsstørrelser, brancher og dele af byen. Er du nysgerrig på erhvervshøringerne, gælder det om at tilmelde dig høringerne hurtigst muligt. På denne måde er du sikker på, at du ikke går glip af den unikke mulighed for at sætte dit præg på erhvervslivet i Aarhus.

Gode muligheder som erhvervsdrivende

Aarhus er kendt for at være en by, der giver gode muligheder for erhvervsdrivende. Derfor ses det også, hvordan flere og flere aarhusianske virksomheder oplever succes og vækst. Har du brug for at leje et kontorlokale, findes der heldigvis et stort udbud af netop dette. Ved at leje et kontorlokale i Aarhus, vil du hurtigt have mulighed for at tage din virksomhed til helt nye højder.