Idéer til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

De ansattes trivsel på kontoret har en stor indflydelse på, i hvor høj grad medarbejderne er i stand til at udføre deres arbejde. Trives medarbejderne, har de typisk en større arbejdsglæde, højere produktivitet, lavere sygefravær, samtidig med at det forebygger stress. Men trivsel kan være en svær størrelse at arbejde med, da definitionen på trivsel varierer fra person til person. Typisk er fællestrækket dog, at mennesket har et behov for at opleve balance og velvære. Du får her nogle idéer til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø på kontoret kan forbedres.

Arbejdet skal give mening

At udføre meningsløst arbejde er ekstremt demotiverende. Derfor er det vigtigt, at de ansatte føler, at deres arbejde giver mening. Lad dem vide, hvordan deres arbejde bidrager – enten i form af værdiskabelse for samfundet eller for kunderne. Lad de ansatte forstå, hvordan deres bidragelse giver værdi for virksomhedens overordnede mål eller samlede produkt.

Lad dem influere deres arbejde

Trivslen kan også opnås ved at lade medarbejderne influere deres eget arbejde. Dette kan enten være i form af planlægning, arbejdsforhold, udførelse, samarbejdspartnere, indretning, arbejdstid og lignende. Forhør dig om de enkeltes behov – og husk at lytte til dem. Lader du blot de ansatte fortælle om deres ønsker uden at anvende det i praksis, vil medarbejderne blot føle sig overhørt.

Ledelsen og kolleger skal give social støtte

At modtage støtte fra andre mennesker er væsentligt. Mennesker er flokdyr, som har et behov for anerkendelse fra andre, og derfor er social støtte vigtigt. Den sociale støtte bør både komme fra ledelsen og andre kolleger. Sørg altid for at anerkende hinanden på de rigtige tidspunkter, og giv en hjælpende hånd fra tid til anden.

Mindsk uvished og utryghed med forudsigelighed

Hvis de ansatte arbejder i uvished, kan dette i høj grad skabe utryghed. Dette kan elimineres ved at give de rette oplysninger på de rette tidspunkter. På denne måde skabes forudsigelighed, hvilket altså skaber tryghed blandt medarbejderne.

Stil passende krav i arbejdet

Som arbejdsplads må der hverken stilles for lave eller for høje krav til de ansatte. Er kravene for lave, kommer medarbejderne til at kede sig, mens for høje krav virker demotiverende. Stil derfor de rette krav, og gør dem klare over for de ansatte. Lad dem derudover vide, hvornår de har udført arbejdet godt nok i form af anerkendelse eller belønning.