Styrk din evne til at innovere med crowdsourcing

Når det gælder innovation, så er crowdsourcing det nye redskab. Læs mere om, hvordan du kan benytte metoden til at styrke din innovationsevne.

Begrebet crowdsourcing dækker over en metode, som er ved at ændre den måde, som virksomheder er innovative på. Metoden går ud på, at man som virksomhed får inputs udefra, der med andre perspektiver kan bidrage med værdifulde idéer.

”Det er en ny måde at tænke forretning på og en alternativ, ny måde at løse konkrete udfordringer. Crowdsourcing er især rigtig god til at inddrage ny viden, de bedste idéer og gode løsninger,” fortæller Susanne Rubæk til magasinet NINEtoFIVE. Susanne Rubæk er forfatter af den populære bog: Crowdinnovation – Må jeg låne din hjerne?

Metoden anvendes på forskellig vis, men fælles for dem alle er, at virksomheder eller organisationer planter en henvendelse på et platform for idéudvikling. De vil på denne platform kunne spørge nogen, der ikke findes i deres gængse netværk – om hjælp til at finde en løsning på en udfordring.

Metoden kan derudover anvendes internt i virksomheder, hvor andre medarbejdergrupper end de sædvanelige bedes om hjælp til løsning af en opgave.

Fordele med crowdsourcing

Når man benytter metoden crowdsourcing, vil mange virksomheder erfare, at de mest innovative idéer typisk stammer fra uventede kanter, fortæller Susanne Rubæk.

Disse innovative idéer vil man ikke få adgang til, hvis man altid løser løsningerne på traditionel vis. Hun tilføjer dertil, at de bedste idéer ofte kommer fra dem, der har et perifert fagligt kendskab til branchen eller området eller en helt udefrakommende.

”Dermed har ikke-fagpersoner iagttaget noget, som specialisterne ikke har lagt mærke til – men som specialisterne så kan arbejde videre med, når iagttagelsen bliver italesat for dem,” siger hun.

Crowdsourcing giver ydermere mulighed for at komme på forkant med en disruptiv udvikling i branchen. Salim Ismail, der er stifter af Singularity University, har i den forbindelse udtalt til The Wall Street Journal, at metoden vil blive et nøgleredskab for både virksomheders innovation og deres overlevelse.

Læs mere om crowdsourcing:
Styrk din innovationskraft med crowdsourcing
Klynger resulterer i vækst og innovation
Bog: Crowd innovation – Må jeg låne din hjerne?