Disse faktorer afgør et lokales attraktivitet

Markedet for erhvervslokaler bliver større, når flere og flere virksomheder vælger at leje lokalerne, der skal danne ramme for deres foretagende. Men ud fra hvilke faktorer bliver priserne på erhvervslokalerne fastlagt? Hvad gør et lejemål mere attraktivt end andre?

I denne artikel undersøges det, hvilke faktorer der har indflydelse på prisen og dermed attraktiviteten af danske erhvervslokaler. Yderligere undersøges det, hvorvidt der er forskel på, hvad virksomhederne selv og markedet finder værdifuldt og nyttigt, når udgangspunktet for det gode kontorarbejde skal være et kontorlokale.

Placering

Den primære indflydelsesfaktor for prisen på et lokale er beliggenheden. Placeringen af lokalet har afgørende betydning for medarbejdernes hverdag såvel som kunders mulighed for at finde til kontoret. Hvis kontoret er placeret nær de store veje eller tæt på offentlig trafik og byliv, er det ofte mere attraktivt som erhvervslejemål og er derfor dyrere i pris.

Derudover påvirker også udseendet af området værdien af lokalet. Et flot område skaber komfort for medarbejderne, ligesom det signalerer overskud til potentielle kunder.

Synlighed

Når kontorbygningen er synlig fra vejen, højnes dens værdi. At en virksomheds kontor er synligt, styrker foretagendets validitet. Det giver mening for mange virksomheder, at deres lokaler er synlige, når eventuelle kunder og samarbejdspartnere besøger dem.

Hvis virksomheden er drevet af, at folk kommer ind fra vejen, er det vitalt for forretningen, at lokalet kan ses på afstand og er placeret attraktivt.

Erhvervsvenlighed

Det lokale erhvervsklima kan have afgørende betydning for muligheden for at drive virksomhed i området. Derfor påvirker undersøgelser af kommunernes erhvervsvenlighed også prisen på kontorlokalerne.

Erhvervsvenlighed skabes ved, at kommunerne indretter lokalmiljøet med virksomheders gode for øje. Når byggetilladelser går hurtigt igennem, og genbrugspladsens åbningstider passer til virksomheder, bliver miljøet venligere for erhvervslivet.

Behov og image

Virksomheder vælger deres lokaler ud fra behov og krav såvel som ønsker til eget image. Nogle virksomheders forretning er betinget af, at kontoret er placeret tæt ved trafiknettet, mens andre drager fordel af bylivet.

Valget af lokale for virksomheden er et spørgsmål om logistik, men også en vægtning af, hvilke fordele der er essentielle – såsom synlighed eller erhvervsvenlighed – og hvilke der forekommer mindre vitale for virksomhedens foretagende.