Klynger medfører øget vækst og innovationsevne

Danske virksomheder har nu for alvor fået øjnene op for de fordele, der er ved at samle sig i klynger med andre virksomheder.

I Danmark ser vi en i stigende grad, at virksomheder arbejder på tværs og målrettet sammen i såkaldte klynger. Og dét at samle sig klynger skaber værdi for virksomhederne i form af øget vækst og innovationsevne.

Det er dog ikke blot den enkelte virksomhed, det gavner, men også samfundet i sin helhed. Dette omfatter især produktivitetsvækst samt øget innovationsevne og internationalisering, og emnet har derfor stor politisk bevågenhed og interesse.

Hvordan definerer man en klynge?

Kort sagt kan man definere en klynge som en sammenslutning af virksomheder, inden for samme eller relaterende branche, der arbejder tæt sammen. Som oftest vil de ligge inden for et afgrænset areal og vil være i tæt kontakt med universiteter eller andre uddannelsesinstitutioner. Og på den måde vil virksomhederne sikre sig den nyeste viden samt opnå et kvalificeret og værdifuldt rekrutteringsnetværk.

Et typisk pragteksemplar på en sådan klynge er Silicon Valley i Californien, der er verdenens mest omtalte en af slagsen.

Silicon Valley er det idealistiske eksempel på en klynge og på den vækstmotor en klynge kan være. Stedet betragtes i dag som verdens centrum, når det kommer til teknologi, og med Silicon Valley i tankerne er det ingen overraskelse, at danske politikere også har fået øjnene op for de muligheder og fordele, der typisk opstår, når virksomheder samler sig i klynger.

Tilbage i 2013 lavede man således en national handleplan for klynger i Danmark, der gik ud på at sikre gode vilkår for deres udvikling herhjemme. F.eks. oprettede man en supportfunktion for klyngeorganisationer kaldet Cluster Excellence Denmark.

Fordelene ved klynger

Ifølge Bolette Can Ingen Bro, der er direktør for Cluster Excellence Denmark, giver samarbejdet i klyngerne store fordele for de enkelte virksomheder.

”Ved at være en del af klyngeaktiviteter får virksomheder adgang til den relevante viden og de rette mennesker. De får mulighed for at få tilført nye kompetencer og værktøjer og øger deres innovationsevne markant,” udtaler hun til magasinet NINEtoFIVE.

Og data viser, at virksomheder der er engageret i en klynge, har fire gange en så høj sandsynlighed for at blive innovative end lignende virksomheder, der ikke ikke deltager i klynge-aktiviteter, tilføjer hun.

Klyngevirksomheder i Danmark arbejder typisk med forskningsinstitutter både i Danmark og udlandet, og de får derigennem den nyeste viden, hvilket ligeledes kan bidrage til deres innovative processer. Men det er ikke blot inden for innovation, at virksomhederne kan opleve fordele.

”Virksomheder, der er aktive i klyngeaktiviteter, oplever en produktivitetsvækst, der er 3,6 procentpoint højere end andre lignende virksomheder,” fortæller Bolette van Ingen Bro.

Læs mere:
Hele artiklen på Lokalebasen.dk: Klynger skaber vækst og innovation
Strategi for klynge og netværksindsatsen i Danmark
Cluster Excellence Denmark
Det danske klyngeakademi

Fik du læst?
Styrk din evne til at innovere med crowdsourcing